Maasland Relocation

Plus pakket

Bij het plus pakket maken we een passende selectie van geschikte woningen en zie je het nieuwe aanbod 48 uur voordat het op de website wordt geplaatst. De bezichtigingen evalueren we, indien nodig sturen we bij en op basis hiervan krijg je een nieuw voorstel. Daarnaast doen we een verhuurderscheck, zodat je zeker weet dat je van een betrouwbare partij huurt.

Een leuke woning gevonden?

We nemen de huurovereenkomst met je door en bespreken alle met de huur samenhangende zaken. Indien gewenst stellen we de huurovereenkomst in het Engels op. Ook organiseren we de sleuteloverdracht en krijg je een uitgebreid pakket van de huurovereenkomst, algemene bepalingen en inspectierapportage mee.

Plus pakket voor € 37,50

 • Inventariseren van de woonwensen / opstellen zoekprofiel
 • Selectie beschikbare woningen op basis van opgestelde zoekprofiel
 • Aanbod van bovenstaande selectie is 2 dagen voordat plaatsing op de openbare website plaatsvindt inzichtelijk op de persoonlijke accountpagina.
 • Het geven van informatie over één of meer te huur staande woning(en), waaronder de organisatie van bezichtigingen daarvan
 • Deelname aan algemene bezichtigingen
 • Evaluatie van bezichtigingen
 • Samenstellen van een dossier en het op basis hiervan voordragen als kandidaat-huurder bij potentiële verhuurder(s) en zich ervoor inspannen dat deze de desbetreffende woning aan kandidaat-huurder gunt
 • Namens kandidaat-huurder voeren van onderhandelingen met potentiële verhuurder(s) indien van toepassing over de inhoud van de huurovereenkomst, de hoogte van de huurprijs, het aanvangstijdstip van het huurcontract of verhelpen van gebreken
 • Tot stand brengen van een deugdelijke schriftelijke Nederlandstalige huurovereenkomst en het verzorgen van de ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen
 • Uitgebreid doornemen van huurovereenkomst en bijbehorende zaken
 • Vertalen van de huurovereenkomst van Nederlands naar Engels indien gewenst.
 • Erop toezien dat de eerste betaling aan verhuurder tijdig wordt verricht
 • Organisatie van sleuteloverdracht
 • Organiseren van de oplevering van de woning aan huurder
 • Dossier met een hardkopie van huurovereenkomst, algemene bepalingen en inspectierapport
 • Geven van algemene voorlichting over onder meer huurtoeslag, de huurbescherming, huurprijzen, inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie, gemeentelijke belastingen, waterschapheffingen, nutsvoorzieningen.