Maasland Relocation

Privacy Policy

Versie 23 december 2015
Deze website is eigendom van Maasland Relocation B.V. Voor Maasland Relocation is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang.

1.1. Vastleggen en verwerking van gegevens

Om het gebruik van de website te bevorderen kan Maasland Relocation gegevens vastleggen in een bestand. Maasland Relocation gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde partner bedrijven. Als Maasland Relocation hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van Maasland Relocation besluit zijn gegevens via Maasland Relocation aan derden te verstrekken, dan is Maasland Relocation op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat.

1.2. Registratie van uw gegevens

De persoonsgegevens die u bij de registratie invult of aan Maasland Relocation doorgeeft (naam, adres, woonplaats, nationaliteit, telefoonnummer, e-mail adres), zullen worden opgenomen in de klantenadministratie van Maasland Relocation.

Door uw zoekcriteria achter te laten op Maasland Relocation zullen wij u op de hoogte houden van het aanwezige huurwoningenaanbod.
Maasland Relocation brengt u ook per e-mail op de hoogte woningaanbod voordat online openbaar wordt gemaakt en te zien is door elke internetgebruiker. De woning die overeenkomt met uw zoekcriteria zal tevens worden toegevoegd aan het woningaanbod op uw persoonlijke pagina.

Maasland Relocation is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Maasland Relocation gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de hierboven genoemde correspondentie, het onderhouden van contacten met u, het verrichten van marktonderzoek, het opstellen van profielen van onze klanten en om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die mogelijk binnen uw interessegebied vallen.

1.3. Verificatie

Eens in de zoveel tijd stuurt Maasland Relocation u een e-mail om te verifiëren of uw aangemaakte pagina nog steeds actief is. Indien u op deze e-mail niet op de aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn reageert beschouwt Maasland Relocation uw persoonlijke pagina als niet langer actueel en zal uw pagina automatisch worden gedeactiveerd.

1.4. Beveiliging gegevens

Maasland Relocation wenst uw gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Bij Maasland Relocation heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
U kunt op elk moment inzage krijgen in de gegevens die wij over u verzamelen of, indien deze onjuist of niet relevant zijn, deze corrigeren of verwijderen.

1.5. Bezoekgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s en het aantal bekeken objecten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Maasland Relocation haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

1.6. Wijzigingen

Maasland Relocation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Controleer daarom regelmatig de Privacy Policy.